ÜLDTINGIMUSED 
1. Väljastatud sõiduk on heas seisukorras ja sobiv kasutamiseks. 

2. Rentnik peab tagastama sõiduki heas seisukorras. Aeg ja koht täpsustatakse rendilepingus. Juhul, kui rentnik ei tagasta sõidukit õigel ajal, ning ei hoiata ette hilinemisest, peab rentnik maksma üüri iga viivitatud päeva eest ja lisaks trahvi ulatuses 250 Eur. Üürileandja võib kinni hoida selle summa tagatisrahast. 

 3. Kui üürnik on kahjustanud/rikkunud sõiduki, mis ei ole hõlmatud kindlustuspoliisis või üürnik ei ole esitanud nõutavaid dokumente mida kindlustusfirma nõuab,siis üürnik hüvitab kahjustusi täies ulatuses.
4. Üürnik maksab terve summa 45 päeva  enne reisi algust  ning jätab tagatisraha lepingu sõlmimisel ning üleandmise akti allkirjastamisel. Juhul kui rentnik soovib maksta 

sularahas kohapeal, siis peab ta ette taevitama. 

Tasumise kord ja tingimused.
1. Rendileping loetakse sõlmituks ja rendileanjda rendi tingimused aktsepteerituks, kui Rentnik on maksnud Rendileandaja poolt kehtestatud rendipaketti hinna või ettemaksu pärast tellimist.
1.1. Kui reisini on jäänud 45 päeva, tuleb tasuda terve rendipaketti hinna (ülejaanud summa välja arvatud ettemaks) rendileandja arve peale.  
Juhul kui rentnik soovib maksta sularahas kohapeal, siis peab ta ette teavitama. 

1.2. Teatades rendilepingu lõpetamise soovist 24 - 15 päeva enne rendi perioodi algust on tasumisele kuuluv summa 50% rendipaketi hinnast.                                               

1.3. Teatades rendilepingu lõpetamise soovist 14 päeva enne rendi perioodi  algust või hiljem,  tasumisele kuuluv summa on 100% rendipaketi hinnast.                                               

Teatada saab ainult kirjalikult emaili teel.

ÜÜRILEANDJA  KOHUSTUSED JA VASTUTUSED
1. Üürileandja peab üle andma kõik õigused sõiduki juhtimiseks ja kasutamiseks lepingu kehtivusajaks.
2. Üürileandja pakub oma parkimisala tasuta rendi ajavahemikuks. 

3. Üürileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda auto rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib.
 
ÜÜRNIKU  KOHUSTUSED JA VASTUTUSED
1. Rentnik on kohustatud korralikult kasutama sõidukit ja hoolitsema interjööri ja usaldatud vara eest.
2. Peale lahkumist  peab sõiduki korralikult lukustama.
3. Õnnetusjuhtumi korral (sõltumata sellest, kes selle põhjustas) peab teatama sellest politseile ja üürileandjale. Rentnik on kohustatud abistama igati kindlustusseltsi ja üürileandjat küsimustes seotud juhtumiga.
4. Rentnikul on keelatud sõidukit juhtida alkoholi või narkootikumide mõju all. Samuti on keelatud rikkuda liikluseeskirju.
5. Rendiautot võivad juhtida vähemalt 25 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba min. juhtimistaaziga 4 aastat.  Täiesti keelatud edastada sõidukit isikutele, kes ei ole märgitud rendilepingus.  Selle reegli rikkumise korral, üürileandja võib jäta tagatisraha tagastamata.

6. Renditud sõidukites on suitsetamine keelatud. Trahv 500 Eur.

7.  Matkaautos on keelatud vedada loomi. Trahv 500 Eur.

8.  Valesti tangitud kütuse eest tekitatud kahju korvab Rentnik.

9.  Broneerimistasu ei tagastata.
10. Vaidlused, mis võivad tekkida käesoleva rendilepingu kohta, käsitletakse Eesti Vabariigi kohtus.